ကြန္ဒိုမ်ား Projects အတြင္း Sanchaung, Yangon

BARGAYAR APARTMENT is a ကြန္ဒို project developed by MKT Construction Co., Ltd, MKT Construction Co....
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
Myay Nu Condo is a ကြန္ဒို projectUnits range from studio.
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို
Sanchaung Garden Residence is a ကြန္ဒို projectUnits range from 2 rooms to 3 bedroom units.
စတင္သည့္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းအတြက္ဆက္သြယ္ပါ
marker Yangon, Myanmar / ကြန္ဒို